Pro stanaře

Ceník ubytování, poplatků a služeb

 A – jednodenní pobyt     B – více denní pobyt
Rekreační poplatek osoba starší 18ti let  Kč 10,–/ den.

Ceník                              A Kč/den B Kč/den
Dospělá osoba  70,–  50,–
Dítě od 6-15 let  50,–  40,–
Dítě od 3-5 let  40,–  20,–
Stan malý (pro 2 osoby)  80,–  60,–
Stan velký 100,–  80,–
Obytný přívěs 130,– 100,–
Obytné auto 130,– 100,–
Osobní automobil  80,–  60,–
Motocykl, vozík  60,–  40,–
Pes, kočka, jiné zvíře  70,–  50,–
Altán  60,–  40,–

Denní pobyt v areálu tábořiště 8 – 22 hod

 • Host, návštěva, rybář: 40,– Kč
 • Motorové vozidlo:       60,– Kč

Pronájem pramičky

 • 1 den  300,–
 • 1 hod    40,–
 • Záchranná vesta pro děti  30,– / den

Nejsme plátci DPH.

Pokyny ke stanování na tábořišti

 • Rozdělávání ohňů povoleno pouze na stávajících ohništích, uzavřených nádobách a grilech (pouze se souhlasem majitele tábořiště)
 • Udržujte pořádek kolem  stanu a jeho okolí.
 • Pejskaři, uklízejte si po svých mazlíčcích.
 • Třiďte odpad (plasty, papír, sklo), komunál vhazujte do popelnic v igelitových pytlích.
 • Dodržujte provozní řád kempu.
 • Návštěvníci jsou povinni respektovat noční klid v době od 22 – 6 hod.
 • Na tábořišti není možné umístění stanu při dlouhodobé nepřítomnosti osoby.
 • Za každou ubytovací jednotku (stan, přívěs) musí být zaplaceno nejpozději do druhého dne po jejím umístění. Nebude-li zaplaceno v této lhůtě, provozovatel jednotku zajistí na náklady návštěvníka a vydá po zaplacení dlužné částky. Poplatek za uskladnění nezaplacené jednotky je 100,– Kč za malý stan a 150,– Kč za velký stan.