Pro stanaře

Ceník ubytování, poplatků a služeb

 A – jednodenní pobyt     B – více denní pobyt
Rekreační poplatek osoba starší 18ti let  Kč 10,–/ den.

Ceník                              A Kč/den B Kč/den
Dospělá osoba  110,–  80,–
Dítě od 6-15 let  90,–  60,–
Dítě od 3-5 let  70,–  40,–
Stan malý (pro 2 osoby) 150,–  90,–
Stan velký 170,–  110,–
Obytný přívěs 200,– 140,–
Obytné auto 220,– 160,–
Osobní automobil  120,–  80,–
Motocykl, vozík  80,–  50,–
Pes, kočka, jiné zvíře  90,–  60,–
Altán  80,–  50,–

Denní pobyt v areálu tábořiště 8 – 22 hod

 • Host, návštěva, rybář: 100,– Kč
 • Motorové vozidlo:        100,– Kč

Pronájem pramičky

 • 1 den  700,–
 • 1 hod  150,–
 • Záchranná vesta pro děti  30,– / den
 • Kauce 5000,–

Nejsme plátci DPH.

Pokyny ke stanování na tábořišti

 • Rozdělávání ohňů povoleno pouze na stávajících ohništích, uzavřených nádobách a grilech (pouze se souhlasem majitele tábořiště)
 • Udržujte pořádek kolem  stanu a jeho okolí.
 • Pejskaři, uklízejte si po svých mazlíčcích.
 • Třiďte odpad (plasty, papír, sklo), komunál vhazujte do popelnic v igelitových pytlích.
 • Dodržujte provozní řád kempu.
 • Návštěvníci jsou povinni respektovat noční klid v době od 22 – 6 hod.
 • Na tábořišti není možné umístění stanu při dlouhodobé nepřítomnosti osoby.
 • Za každou ubytovací jednotku (stan, přívěs) musí být zaplaceno nejpozději do druhého dne po jejím umístění. Nebude-li zaplaceno v této lhůtě, provozovatel jednotku zajistí na náklady návštěvníka a vydá po zaplacení dlužné částky. Poplatek za uskladnění nezaplacené jednotky je 150,– Kč za malý stan a 200,– Kč za velký stan.